VA Yasko vom Hühnegrab - Vom Dortmunder German Shepherds